تایم لاین بارداری
تایم لاین بارداری
تایم لاین نوزادی
تایم لاین کودکی

راه های تقویت ذهن و تفکر خلاق دانش آموزان

مجموعه: انتخاب مدرسه تعداد بازدید: 1931
راه های تقویت ذهن و تفکر خلاق دانش آموزان

تقویت ذهن دانش آموزان

تقویت ذهن دانش آموزان , آیا ایجاد عادت های شرطی و یادگیری های کورکورانه و حفظ مطالب درسی پرورش
تفکر را به دنبال خواهد داشت؟

متأسفانه آنچه مشهود است این است که به رغم پذیرفتن این اصل که فکر کردن راه را برای آموزش بیشتر و بهتر
باز می کند،  اما چندان رغبت و تمایلی در تشویق شاگردان به تفکر ملاحظه نمی شود.

اجرای روش های قالبی خاص و ایجاد محیط سخت انضباطی منجر به حفظ کردن مطالب درسی، جوی را در کلاس
درس حاکم می کند که عملاً جلوی هر گونه تفکر سالم را می گیرد.

بسیاری از دانشمندان تعلیم و تربیت معتقدند که حاکمیت صرف کتاب های درسی و به وجود آوردن محیط های
آموزشی خشک، کار کلاس را بی ارزش ساخته است.

تقویت ذهن دانش آموزان

اگر اداره مدرسه و فعالیت های آموزشی آن صرفاً به صورت انتقال دادن شاگردان از کلاسی به کلاس دیگر یا از پایه
و مقطعی به پایه و مقطعی دیگر باشد بی گمان هرگز زمینه مساعد رشد تفکر خلاق در ایشان فراهم نخواهد شد.

عاداتی که جانشین تعقل و تفکر شده اند. مثلاً ساکت نگاه داشتن دانش آموزان و مجبور کردن آن ها به حفظ و
تکرار مطالب درسی و به خاطر سپردن کورکورانه مفاهیم، همچنین پر کردن ذهن شاگردان از معلومات و اطلاعات.

نباید با انتقال فراوان مفاهیم علمی و تمرین های تکراری بی معنا، فرصت اندیشیدن را از دانش آموز گرفت چرا که
تنها انتقال اطلاعات و مفاهیم علمی برای اندیشیدن کافی نیست. بلکه معلم باید شرایط اندیشیدن را ایجاد نماید.

اکثر معلمان به جای اینکه روش آموختن و اندیشیدن را به دانش آموزان بیاموزند

آنان را در مقابل  دانسته ها و  واقعیت های علمی قرار می دهند. به عقیده «برونر» یکی از روانشناسان
تربیتی مهم تر از اینکه فراگیر چه می آموزد، این است که  او چگونه می آموزد؟ و این چگونه آموختن با
انتقال اطلاعات و حفظ و تکرار آنها حاصل نخواهد شد.

تقویت ذهن دانش آموزان

مدرسه باید نمونه کوچکی از زندگی واقعی دانش آموزان باشد. مشکلات زندگی به صورت فعالیت های مختلف در
کلاسهای درس مطرح شده و به وسیله دانش آموزان و با راهنمایی معلمانشان حل شود.

معلمان نیز باید در مقابل نظریات دانش آموزان خود نقش یک مخالف اندیشمند را بازی کنند و بیم اشتباه
از طرفشاگردان را نداشته باشند چرا که هر جا تفکر جریان داشته باشد احتمال خطا نیز وجود دارد.

روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “راه های تقویت ذهن و تفکر خلاق دانش آموزان”Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.