تایم لاین بارداری
تایم لاین بارداری
تایم لاین نوزادی
تایم لاین کودکی

چگونه بدون سونوگرافی تعیین جنسیت کنیم؟

مجموعه: تعیین جنسیت نوزاد, دوران بارداری تعداد بازدید: 1878
چگونه بدون سونوگرافی تعیین جنسیت کنیم؟

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت , همین که مادری باردار می شود،
گمانه زنی ها برای داشتن دختر یا پسر شروع می شود
به خصوص اگر خانمی فرزند اولش را باردار باشد،
این موضوع برای خانواده خانم هم مهم می شود چون باید بدانند
سیسمونی صورتی تدارک ببینند یا آبی! همین که مادری باردار می شود ،
گمانه زنی ها برای داشتن د ختر یا پسر شروع می شود به خصوص اگر خانمی فرزند اولش را باردار باشد، این موضوع برای خانواد ه خانم هم مهم می شود
چون باید بد انند سیسمونی صورتی تدارک ببینند یا آبی!

اما جذابیت تشخیص و اظهار نظر درباره جنسیت بچه آنقد ر زیاد است
که تا نزد یک شدن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص، مادر با تشخیص های مختلفی از سوی نزد یکان و آشنایانش روبه رو می شود
که بر اساس باورها و اعتقاد ات قد یمی صورت گرفته است
اما چقدر تعیین جنسیت بدون سونوگرافی دقیق و باورهایی که از روی علائم ظاهری درباره جنس جنین گفته می شود ، قابل استناد است؟!

علائم چه می گویند؟

براساس بعضی باورهای قدیمی، روش هایی وجود دارد
که می توان به کمک آنها پیش یا بدون سونوگرافی هم به جنسیت بچه پی برد؛ از جمله ضربان قلب. گفته می شود
اگر تعداد ضربان قلب کودک ۱۴۰بار در هر د قیقه یا بیشتر باشد ،
فرزند دختر و اگر زیر ۱۴۰ضربه درد قیقه باشد، پسر است.
حتی اعتقاد ی هم وجود دارد که می گوید اگر زن باردار میل شدیدی به خوردن غذاهای شور داشته باشد، فرزندش پسر است و اگر شیرینی دوست د اشته باشد
فرزندش د ختر است. یکی از علائم دیگری که به آن بسیار استناد می شود ، تست انگشتر است. در این روش حلقه را به نخی بلند میبندند و آن را بالای شکم زن باردار می گیرند .
اگر حلق در جهت عقب و جلو حرکت کرد فرزند،
دختر است و اگر به صورت دایره ای در بالای شکم حرکت کرد، فرزند پسر است.

تعیین جنسیت

 

اعتقاد یا سرگرمی

با وجود آنکه بسیاری بر این عقید ه هستند که انجام سونوگرافی به راحتی جنس کودک را مشخص می کند
اما همچنان به بعضی باورها که برخی اوقات به شدت خرافاتی و نادرست است،
نباید توجه کرد ؛ مثلا تیره شدن رنگ هاله سینه در زنان، خشک شدن دست ها، ادرار روشن، بزرگ شدن بینی و میل شدید
برای مصرف پنیر و گوشت از دیگر علائمی است که در گذشته برای تشخیص جنسیت پسر مورد استفاده قرار می گرفت.
از طرفی بزرگ تر بودن سینه چپ نسبت به راست،
ولع مصرف میوه و آب پرتقال و تا حدی بد حالی د ر طول بارداری از دیگر نشانه های داشتن فرزند دختر عنوان شده است.

اعتقاد

دکتر مریم باوریان، متخصص زنان و زایمان: بیشتر موارد مربوط به تعیین جنسیت بچه بدون سونوگرافی به طب بوعلی سینا بازمی گردد .
به طور مثال در بعضی متون آمده پسر سمت راست شکم
مادر و دختر در سمت چپ قرار می گیرد . اگرچه می شود
روی بعضی از این موارد تا ۸۰ ۷۰ د رصد حساب کرد ولی در موارد زیادی هم این باورها صادق نیست و ممکن است نتیجه درست نباشد .
از آنجا که احتمال دختر یا پسر بودن ۵۰ درصد است
با این موارد می توان کمی درصد احتمال را بالاتر برد
و حــدس بهتری زد. خیلی اوقات زمانی که می خواهم جنسیت را تعیین کنم
می بینم که پسرها بیشتر د ر سمت راست هستند
اما باز هم مواردی را مشاهده می کنم که برعکس است
بنابراین نمی توان با اطمینان این علائم را به کار برد.

همچنین بخوانید :  در دوران بارداری سونوگرافی سه بعدی چه اهمیتی دارد؟

گفته می شود ضربان قلب جنین پسر تند تر از د ختر است
اما واقعا نمی توان به طــور صد د رصد ی به آن استناد کرد.
درست است که همه اینها را ابوعلی سینا برحسب تجربه به دست آورد ه است
اما امروز می توان از روش های د قیق تری برای تشخیص جنسیت بچه استفاده کرد.

بعضی از این باورها نیاز به تحقیق دارد

به عنوان یک پزشک عقیده دارم اگر بدون تعصب به موضوع نگاه کنید
بعضی از این باورها د رست است و بعضی دیگر هم نه.
گاهی اوقات به موارد جالبی برمی خورید که نمی توانید منکر شوید.
به عنوان مثال وقتی سر دل مادر می سوزد گفته می شود جنین در حال مو درآوردن است. سوزش سر دل مربوط به هفته ۲۵ بارداری است
و دقیقا زمانی است که از نظر علمی نیز جنین مو درمی آورد.

باید به این موضوع دقت داشت که این باورها با خرافات متفاوت هستند .
تنگی نفس، ضربان قلب، شکل شکم، ورم صورت و چیزهایی از این دست را نمی توان در رده خرافات قرار داد. د رست است که د ر کتاب های علمی پزشکی به هیچ کد ام از این موارد اشاره نشد ه است ولی نمی توان با اطمینان آنها را رد کرد .

سونوگرافی خطری برای خانم های باردار ندارد

دکتر مجید انوشیروانی، متخصص طب سنتی: تا زمانی که روش دقیقی مانند سونوگرافی وجود دارد نیازی به احتمالات طب سنتی برای تعیین جنسیت جنین نیست.
واقعیت این است که سونوگرافی هیچ خطری برای خانم های باردار ندارد
و می تواند با دقت بالا جنسیت جنین را تعیین کند
بنابراین به نظر می رسد اتکا به روش های غیراختصاصی مانند
شاقول گذاشتن روی نبض و علائم ظاهری مانند شکم تخم مرغی روش های ناموجهی هستند.

درواقع هیچ مطالعه ای که نشان دهد این روش ها هم عرض روش های بالینی است،
وجود ندارد . معیارهای طب سنتی براساس ناظر است
و آن طور که باید پارامتریک نیست و در آن حدس و گمان و تجربه نقش بیشتری دارد.
از آنجا که سونوگرافی ۲ پارامتر مهم برای اطمینان را دارد
می توان راحت به آن اتکا کرد. کارآمدی و ایمنی این روش بسیار بالاست
و به همین دلیل طب سنتی نیز به آن اعتماد می کند.
شیفتگی به امری کهنه فقط چون سنتی است نباید ما را از آنچه د رست است دور کند و ارجحیت باید با کارآمدی و ایمنی در هر روشی باشد.

سیب سبز

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “چگونه بدون سونوگرافی تعیین جنسیت کنیم؟”Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.